Verksamhetsbeskrivning


Kvinnoboendet Sabria är ett skyddat boende för kvinnor och deras medföljande barn som utsatts för eller bevittnat våld i nära relation. Vi har övervakningskameror, överfallslarm som går till Polisen och väktare samt okrossbara fönster som skapar trygghet för de boende. Sabria tar emot placeringar dygnet runt från hela landet, akuta som planerade. Vi erbjuder hämtning av kvinnorna dygnet runt. Boendet är belägen i en liten stad i mellan Sverige med närhet till skolor, matställen, vårdcentral, apotek mfl. Det som kännetecknar oss är vår effektivitet, motivation, klienten i fokus, kunnighet om det vi gör och vårt goda samarbete med uppdragsgivaren.

Målgrupp

-Vi tar emot kvinnor från 18 år och deras medföljande barn eller utan barn
-Kvinnor/flickor som är utsatt för hot/våld i nära relation
-Kvinnor/flickor som är utsatt för hedersrelaterat våld

Arbetssätt


Empowerment står för självbestämmande, inflytande och delaktighet, vilket är en viktig del i arbetet att kvinnorna förstår att det är de som har den faktiska makten som kan hjälpa dem att påverka sin egen situation. Att uppmärksamma kvinnornas resurser och förmågor är en viktig uppgift som medarbetarna har. Vår inställning är att varje individ har den faktiska makten för att påverka sin egen situation. Vi jobbar med att öka kvinnornas självförtroende och självkänsla för att de ska återigen ta makten över sina liv och fokusera på en självständigt liv utan hot och våld.

Kvinnoboendet skall:
-Erbjuda kvinnor och deras medföljande barn ett skyddat boende med hög säkerhet.
- Erbjuda strukturerade samtal, krissamtal, kvinnogruppsverksamhet, samhällsinformation
-Upprätta en handlingsplan tillsammans med varje kvinna och arbeta i team
- Praktisk hjälp såsom att ansökan om sekretessmarkering, vårdnadstvist, äktenskapsskillnad, försörjningsstöd, arbetsförmedlingen, försäkringskassan m.fl.
-Personal är med kvinnan som stöd vid möten med socialtjänst, polis, advokat, rättegång etc
-Arbeta utifrån gällande lagstiftning och anmäla till socialtjänsten om barn som far illa

Hedersrelaterat våld


Hedersrelaterat våld är en annan form av våld som kräver kunskaper och erfarenheter samt förståelse för att bemötas och bekämpas för att kvinnornas liv inte ska sätts i fara. På Sabria finns spetskompetens vad gäller hedersrelaterat våld och förtyck. Vi har kulturell, språk och religions kompetens som bidrar till att kvinnorna kommer att få en känsla av begriplighet och förståelse för den kulturen de formats i. Här får kvinnorna den förståelse de behöver för att komma ut starkare och kunna stå emot de våld och förtryckt de levt under.

Riskbedömning

På begäran från kommunen/socialtjänsten genomförs hot och riskbedömningar enligt dem evidensbaserade instrumenten SARA och PATRIARK, av en kvalificerad sakkunnig medarbetare som har lång erfarenhet av hedersrelaterat våld och förtryck. Han gör sedan många år tillbaka riskbedömningar på uppdrag av olika kommuner, advokater, tingsrätt etc. Vidare utför utbildad personal på boendet FREDA farlighetsbedömning samt FREDA beskrivning. Hot/riskbedömningar bekostas av boendet.

Öppenvårdsinsatser efter flytt


Vi har möjlighet att erbjuda öppenvårdsinaster till dem som behöver det. Detta sker i samråd med socialtjänsten samt klienten. Alla klienter är olika med olika behov. Det finns kvinnor som har behov av insatser efter flytt en kortare tid för att etablera sig samt ha någon att vända sig till när det uppstår frågor. Alla insatser inplaneras och erbjuds i samförstånd med socialtjänsten.


Egen bostadskontrakt


Vi garanterar förstahandskontrakt för våra klienter inom max 5 månader. Genom våra aktiva samarbeten med olika hyresvärdar har vi lyckats få förtur hos flera för att hjälpa våra kvinnor vidare till en egen lägenhet. Vi jobbar också aktivt med motiverande samtal hos klienten för att tacka ja till dem erbjuden dem får. Vidare hjälper vi till med att hitta möbler, flytthjälp för att landa trygg i sitt nya hem. Alla praktiska arbeten vad gäller en flytt hjälper vi till med, för att minimera stress hos klienten.

Medarbetare

Vi som jobbar är socionomer och har ansvarar för stödsamtal, krissamtal och förändrings-och motiverande samtal. Sakkunnig gör riskbedömningar och har fokus på säkerhetstänk för kvinnorna och deras barn. All personal på Sabria stöttar kvinnorna i deras dagliga liv och har kunskap gällande hedersrelaterat våld och förtryck, kris och trauma samt skydd.
Språk: I personalgruppen finns språkkompetens såsom Persiska, Dari, kurdiska, ryska, ukrainska, lite arabiska, engelska och givetvis svenska.

Husdjur

I vårt skyddade boende är även mindre husdjur välkomna. Placerade kvinnor och barn kan ta med sina husdjur så som små hundar, katter och husdjur i bur. Att inte vilja lämna sina husdjur är en stark anledning som gör att det kan vara svårt att lämna sin förövare, därav är de mindre husdjuren välkomna till oss.


    Rapport